Κλείστε Ραντεβού Close Button GYN4ME

Αντισύλληψη

Το θέμα της Αντισύλληψης αφορά όλες τις γυναίκες που βρίσκονται στην αναπαραγωγική ηλικία. Στην εποχή μας, οι διαθέσιμες μέθοδοι Αντισύλληψης είναι πολλές και διαφορετικές, ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες και επιθυμίες της κάθε γυναίκας.

Ας μιλήσουμε όμως πρώτα για τον Εμμηνορρυσιακό Κύκλο.

Ο Εμμηνορρυσιακός Κύκλος

Κατά την αναπαραγωγική ηλικία της γυναίκας, το σώμα προετοιμάζεται κάθε μήνα για μια ενδεχόμενη εγκυμοσύνη.

Όλα ξεκινούν από τον Εγκέφαλο: Σε ένα τμήμα του, που ονομάζεται Υποθάλαμος, παράγεται η επονομαζόμενη Γοναδοτρόπος Ορμόνη (GnRH).

Η GnRH φτάνει σε ένα άλλο τμήμα του Εγκεφάλου, το οποίο βρίσκεται στη βάση του και ονομάζεται Υπόφυση.

Η Υπόφυση παράγει με τη σειρά της τις δυο Ορμόνες που ονομάζονται Γοναδοτροπίνες (FSH και LH). Οι δυο αυτές Ορμόνες θα φτάσουν μέσω του αίματος στις Ωοθήκες, όπου και θα ασκήσουν τη δράση τους.

Και ποιά είναι η δράση τους; Οι Γοναδοτροπίνες δίνουν την εντολή στην Ωοθήκη, ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα Ωάριο. Η Ωοθήκη λαμβάνει το μήνυμα και ξεκινά την παραγωγή του Ωαρίου, το οποίο βρίσκεται μέσα σε μια μικρή κύστη («φούσκα»), το Ωοθυλάκιο.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, το Ωοθυλάκιο παράγει την Ορμόνη Οιστραδιόλη (το κυριότερο Οιστρογόνο), η οποία μεταξύ άλλων οδηγεί και στην αύξηση του πάχους του Ενδομητρίου.

Την 14η ημέρα του Κύκλου, το ώριμο πλέον Ωοθυλάκιο «σπάει», απελευθερώνοντας έτσι το Ωάριο που περιέχει. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται Ωοθυλακιορρηξία και σημαίνει το τέλος του πρώτου μέρους του Κύκλου και την αρχή του δεύτερου.

Το ελεύθερο πλέον Ωάριο εισέρχεται στη Σάλπιγγα, η οποία με τη σειρά της θα το προωθήσει προς την Κοιλότητα της Μήτρας, ώστε να μπορέσει να λάβει χώρα η Σύλληψη.

Τα υπολείμματα του Ωοθυλακίου στην Ωοθήκη παίρνουν ένα κιτρινωπό χρώμα και ονομάζονται πια Ωχρό Σωμάτιο. Το Ωχρό Σωμάτιο παράγει την Ορμόνη Προγεστερόνη, η οποία εμποδίζει μια επιπλέον Ωοθυλακιορρηξία, ενώ επίσης προετοιμάζει κατάλληλα και το Ενδομήτριο για την υποδοχή του Γονιμοποιημένου Ωαρίου.

Σε περίπτωση που δεν επέλθει Σύλληψη, η παραγωγή της Προγεστερόνης μειώνεται, γεγονός που οδηγεί στην απόπτωση και αποβολή του Ενδομητρίου, δηλαδή την Έμμηνη Ρύση (περίοδο).

Ο Εγκέφαλος αντιλαμβάνεται ότι στον Κύκλο αυτόν δεν έλαβε χώρα Σύλληψη, και ξεκινά την εκ νέου παραγωγή των Ορμονών του (GnRH, FSH και LH), ώστε να ξεκινήσει ο νέος Εμμηνορρυσιακός Κύκλος.

Ωοθυλακιορρηξία και Αντισύλληψη

Μια πολύ συχνή ερώτηση είναι το πότε ακριβώς πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις σε σχέση με την ημέρα της Ωοθυλακιορρηξίας.

Αφενός γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία της Ωοθυλακιορρηξίας καθορίζει τις γόνιμες μέρες, αφετέρου δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι τα Σπερματοζωάρια που βρίσκονται ήδη πριν από την Ωοθυλακιορρηξία στο σώμα της γυναίκας και έχουν χρόνο ζωής 3-7 ημερών, μπορούν να οδηγήσουν σε Σύλληψη.

Γι’αυτόν τον λόγο λοιπόν, προτείνουμε στη γυναίκα να χρησιμοποιεί μια μέθοδο Αντισύλληψης σε κάθε επαφή.

Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ωοθυλακιορρηξία δεν γίνεται πάντα αντιληπτή και το χρονικό σημείο που θα εμφανισθεί μπορεί αρκετές φορές να παρουσιάζει χρονικές διακυμάνσεις.

Η αποτελεσματικότητα και η σιγουριά των διάφορων Μεθόδων Αντισύλληψης – Ο Δείκτης Pearl(Pearl-Index)

Ο «βαθμός σιγουριάς» μιας Μεθόδου Αντισύλληψης εκφράζεται με τον Δείκτη Pearl (Pearl-Index). Το όνομά του προέρχεται από τον Αμερικανό Βιολόγο Raymond Pearl (1879-1940), ο οποίος τον επινόησε και τον εισήγαγε στη Γυναικολογία.

Ο Δείκτης Pearl μιας Μεθόδου Αντισύλληψης δηλώνει τον αριθμό των κυήσεων που μπορούν να προκύψουν εντός 365 ημερών σε 100 γυναίκες, οι οποίες χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη Μέθοδο Αντισύλληψης. Δηλαδή όσο μικρότερος είναι ο Δείκτης, τόσο λιγότερες κυήσεις σημειώνονται και τόσο πιο αποτελεσματική είναι η συγκεκριμένη Μέθοδος Αντισύλληψης.

 

Οι Μέθοδοι Αντισύλληψης

Αντισυλληπτικά Δισκία («Χάπι»)

Συνδυασμένα Αντισυλληπτικά Δισκία

Η σωστή και τακτική λήψη των Συνδυασμένων Αντισυλληπτικών Δισκίων παρέχει αξιόπιστη προστασία από μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Τα Δισκία πρέπει να λαμβάνονται καθημερινά και την ίδια περίπου ώρα. Στην περίπτωση που η γυναίκα ξεχάσει τη λήψη ενός  Δισκίου, η αντισυλληπτική προστασία μπορεί να μειωθεί.

Τα Συνδυασμένα Αντισυλληπτικά Δισκία αποτελούν μια από τις συχνότερες Μεθόδους Αντισύλληψης παγκοσμίως.

Περιέχουν ένα συνθετικό Οιστρογόνο και ένα συνθετικό Προγεσταγόνο.

Το Οιστρογόνο είναι στις περισσότερες περιπτώσεις η Αιθινυλοιστραδιόλη (Ε2), ενώ τα χρησιμοποιούμενα Προγεσταγόνα ποικίλλουν.

Τα Δισκία λαμβάνονται καθημερινά για ένα διάστημα 21 ημερών, το οποίο ακολουθείται από ένα «διάλειμμα» 7 ημερών, κατά το οποίο επέρχεται και η Έμμηνη Ρύση. Έτσι συμπληρώνεται ο «κλασικός» Κύκλος διάρκειας 28 ημερών.

Εάν η γυναίκα δεν επιθυμεί την εμφάνιση της Έμμηνης Ρύσης ή εάν το Δισκίο χορηγείται για θεραπευτικούς λόγους (π.χ. σε περιπτώσεις έντονης Δυσμηνόρροιας ή μετά από ένα Χειρουργείο Ενδομητρίωσης), η λήψη του Δισκίου μπορεί να γίνεται συνεχόμενα χωρίς το «διάλειμμα» των 7 ημερών.

Η δράση των Συνδυασμένων Αντισυλληπτικών Δισκίων έγκειται στην αναστολή της Ωοθυλακιορρηξίας, εμποδίζοντας έτσι την απελευθέρωση του Ωαρίου από την Ωοθήκη. Επιπλέον, τα Δισκία μειώνουν την ικανότητα διέλευσης των Σπερματοζωαρίων μέσω του Τραχήλου της Μήτρας, αφού προκαλούν αλλαγή της σύστασης της Τραχηλικής Βλέννης, ενώ οδηγούν επίσης και σε μια μείωση του πάχους του Ενδομητρίου. Ο Δείκτης Pearl για τα Συνδυασμένα Αντισυλληπτικά Δισκία αριθμεί 0,3 έως 1,0.

Οι Ορμόνες των Αντισυλληπτικών Δισκίων διανέμονται στο σώμα και μέσω της επίδρασής τους στην Υπόφυση και στις Ωοθήκες, προκαλούν αναστολή της Ωοθυλακιορρηξίας. Έτσι προστατεύουν με μεγάλη αξιοπιστία και ασφάλεια από μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.

Μια άλλη θετική επίδραση των Αντισυλληπτικών Δισκίων αποτελεί και η μείωση των συμπτωμάτων της Έμμηνης Ρύσης (μείωση της διάρκειας των ημερών της περιόδου, μείωση της ποσότητας του αίματος που χάνεται και μείωση του πόνου της περιόδου).

Είναι επίσης αποδεδειγμένο, ότι η λήψη Αντισυλληπτικών Δισκίων μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης νεοπλασιών στους Μαστούς, στο Ενδομήτριο και στις Ωοθήκες.

Επιπλέον, αρκετά είδη Αντισυλληπτικών Δισκίων παρουσιάζουν θετική επίδραση στο Δέρμα και τα Μαλλιά, βελτιώνοντας έτσι συμπτώματα Τριχόπτωσης και Ακμής.

Μετά την διακοπή της λήψης των Αντισυλληπτικών Δισκίων, η λειτουργία του Εμμηνορρυσιακού Κύκλου αποκαθίσταται εντός 2-3 μηνών και η γονιμότητα της γυναίκας επιστρέφει στα φυσιολογικά για την ηλικία της επίπεδα.

Στα προβλήματα που μπορεί να εμφανισθούν κατά την λήψη των Αντισυλληπτικών Δισκίων περιλαμβάνονται ο Πονοκέφαλος, η Αύξηση του Σωματικού Βάρους, το Αίσθημα Τάσης στους Μαστούς, καθώς επίσης και ενδιάμεσες Αιμορραγίες. Αυτά είναι συμπτώματα που μπορεί να παρουσιασθούν κατά τους πρώτους μήνες της λήψης των Δισκίων και συνήθως θα υποχωρήσουν με το πέρασμα του χρόνου.

Στις σοβαρές παρενέργειες των Αντισυλληπτικών Δισκίων ανήκει η πρόκληση αγγειακών επιπλοκών, όπως Θρόμβωση/Εμβολή, Έμφραγμα του Μυοκαρδίου και Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. Οι τελευταίες είναι ευτυχώς σπάνιες και αφορούν σχεδόν αποκλειστικά γυναίκες που πάσχουν από κάποια διαταραχή της Πήξης του Αίματος (Θρομβοφιλία ποικίλης αιτιολογίας – συγγενής ή στα πλαίσια κάποιου συστηματικού νοσήματος), είναι υπέρβαρες ή/και καπνίστριες.

Επίσης, μια σειρά φαρμάκων που λαμβάνονται ως θεραπεία (βραχυπρόθεσμα ή σε χρόνια βάση), μπορούν να μειώσουν την αντισυλληπτική δράση των Δισκίων.

Γι΄αυτούς τους λόγους η χορήγηση Αντισυλληπτικών Δισκίων δεν πρέπει να γίνεται αλόγιστα, αλλά μόνο μετά από προσεκτική λήψη του ιστορικού της γυναίκας και από την κλινική της εξέταση.

Στο Ιατρείο μας, θα συμπληρώσετε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, με βάση το οποίο θα γίνει η εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης επιπλοκών και ακολούθως θα προχωρήσουμε στη συνταγογράφηση του κατάλληλου τύπου Αντισυλληπτικού Δισκίου ή θα διαλέξουμε μαζί μια άλλη μέθοδο Αντισύλληψης που ταιριάζει καλύτερα στο προφίλ και στον τρόπο ζωής σας.

Αντισυλληπτικά Δισκία Προγεσταγόνου

Τα Αντισυλληπτικά Δισκία Προγεσταγόνου αποτελούν μια εναλλακτική λύση στα Συνδυασμένα Αντισυλληπτικά Δισκία. Περιέχουν μόνο ένα Προγεσταγόνο και καθόλου Οιστρογόνα.

Τα Δισκία Προγεσταγόνου οδηγούν σε μείωση του πάχους του Ενδομητρίου και μεγάλη αύξηση της πυκνότητας της βλέννης του Τραχήλου της Μήτρας, παρεμποδίζοντας έτσι την δίοδο των Σπερματοζωαρίων. Κάποια από αυτά προκαλούν επιπρόσθετα και αναστολή της Ωοθυλακιορρηξίας. Όλα τα Δισκία αυτής της κατηγορίας πρέπει να λαμβάνονται καθημερινά χωρίς διακοπή και μάλιστα όσο γίνεται την ίδια ώρα της ημέρας.

Το γεγονός ότι τα Δισκία αυτά περιέχουν μόνο Προγεσταγόνο και καθόλου Οιστρογόνα, τα καθιστά κατάλληλα για Αντισύλληψη κατά τη διάρκεια του Θηλασμού, καθώς επίσης και για γυναίκες οι οποίες δεν επιτρέπεται να λάβουν Οιστρογόνα.

Όπως και στην περίπτωση των Συνδυασμένων Αντισυλληπτικών Δισκίων, μετά την διακοπή της λήψης των Δισκίων Προγεσταγόνων, η γονιμότητα της γυναίκας επιστρέφει στα φυσιολογικά για την ηλικία της επίπεδα.

Κατά τη διάρκεια της λήψης των Δισκίων Προγεσταγόνων, η απουσία Οιστρογόνων μπορεί να οδηγήσει σε μια σχετική αδυναμία σταθεροποίησης του Κύκλου, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ακανόνιστων Αιμορραγιών (ενδιάμεσες Αιμορραγίες) ή και Αμηνόρροια (απουσία εμφάνισης της Έμμηνης Ρύσης).

Τα μειωμένα επίπεδα Οιστρογόνων είναι επίσης πιθανό να προκαλέσουν σε ένα ποσοστό γυναικών συμπτώματα έλλειψης Οιστρογόνων, όπως Ξηρότητα Κόλπου κλπ.

Το Ορμονικό Σπιράλ

Το Ορμονικό Σπιράλ είναι μια μικρή συσκευή μεγέθους σπίρτου και σχήματος Τ, η οποία τοποθετείται μέσα στην Κοιλότητα της Μήτρας στα πλαίσια της γυναικολογικής εξέτασης.

Εικόνα 1 & 2: Ορμονικό Σπιράλ (Mirena)

Το Ορμονικό Σπιράλ παραμένει μέσα στο σώμα (ανάλογα με τον τύπο του και τις προδιαγραφές του) για 3, 5 ή 6 χρόνια.

Το Σπιράλ απελευθερώνει καθημερινά μια μικρή ποσότητα Ορμόνης (Προγεσταγόνου) μέσα στην Κοιλότητα της Μήτρας.

Αυτό οδηγεί σε αύξηση της πυκνότητας της Βλέννης του Τραχήλου της Μήτρας, εμποδίζοντας έτσι την δίοδο των Σπερματοζωαρίων, ενώ εμποδίζει και την αύξηση του πάχους του Ενδομητρίου.

Η ποσότητα Ορμόνης, η οποία διοχετεύεται στο σώμα είναι μικρότερη σε σχέση με τις άλλες μεθόδους Ορμονικής Αντισύλληψης. Είναι μάλιστα τόσο μικρές οι μεταβολές του Ορμονικού Ισοζυγίου στο σώμα, ώστε ο φυσιολογικός Ορμονικός Κύκλος (δηλαδή η φυσιολογική παραγωγή Ορμονών και η Ωοθυλακιορρηξία) να διατηρείται.

Το Ορμονικό Σπιράλ προσφέρει μια πολύ ασφαλή Αντισύλληψη, η οποία παραμένει ανεπηρέαστη από προβλήματα όπως λάθη στη λήψη του αντισυλληπτικού σκευάσματος (όπως στα Δισκία), αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, μείωση της αντισυλληπτικής δράσης σε περίπτωση Διάρροιας ή/και Εμέτων κλπ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το Ορμονικό Σπιράλ να παρουσιάζει έναν Δείκτη Pearl μεταξύ 0 και 0,5.

Το γεγονός ότι το Ορμονικό Σπιράλ παρέχει μια πολύ μικρή ποσότητα Ορμόνης (Προγεσταγόνου) και δεν περιέχει καθόλου Οιστρογόνα, μειώνει κατακόρυφα την πιθανότητα εμφάνισης παρενεργειών, ενώ το καθιστά επίσης μια ιδανική λύση Αντισύλληψης για γυναίκες που θηλάζουν, που είναι επιρρεπείς στην παράλειψη λήψης Δισκίων, που λαμβάνουν χρόνια φαρμακευτική αγωγή με σκευάσματα τα οποία παρουσιάζουν ανταγωνιστική δράση στις Ορμόνες των Δισκίων κλπ.

Επίσης, το Ορμονικό Σπιράλ οδηγεί πολύ συχνά σε βελτίωση του πόνου της περιόδου, μείωση της συχνότητας, της διάρκειας και της έντασης της Έμμηνης Ρύσης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις μπορεί προκαλέσει και πλήρη απουσία της (Αμηνόρροια).

Ένα μικρό πρόβλημα που μπορεί να εμφανισθεί κατά τους 3-6 πρώτους μήνες μετά την τοποθέτηση του Ορμονικού Σπιράλ, είναι η εμφάνιση ενδιάμεσων Αιμορραγιών ή παρατεταμένης Έμμηνης Ρύσης. Αυτό οφείλεται στην Διεργασία λέπτυνσης του Ενδομητρίου κάτω από την επιρροή του Προγεσταγόνου και ονομάζεται «Περίοδος Προσαρμογής».

Όπως αναφέραμε και στην ενότητα των Αντισυλληπτικών Δισκίων, και στην περίπτωση του Ορμονικού Σπιράλ, η γονιμότητα της γυναίκας επιστρέφει στα φυσιολογικά για την ηλικία της επίπεδα όταν αυτό αφαιρεθεί.

Το Αντισυλληπτικό Επίθεμα (Αυτοκόλλητο)

Το Αντισυλληπτικό Επίθεμα τοποθετείται στο δέρμα της Κοιλιάς, του Μηρού, του Γοφού ή του Βραχίονα και αλλάζεται μια φορά την εβδομάδα.

Εικόνα 3: Αντισυλληπτικό Επίθεμα (Αυτοκόλλητο)

Το Αυτοκόλλητο περιέχει και απελευθερώνει Οιστρογόνο και Προγεσταγόνο, τα οποία απορροφώνται από το δέρμα και διανέμονται σε ολόκληρο το σώμα, φτάνοντας σε παρόμοια επίπεδα όπως κατά την λήψη Συνδυασμένων Αντισυλληπτικών Δισκίων.

Οι Ορμόνες οδηγούν έτσι σε αναστολή της Ωοθυλακιορρηξίας, αύξηση της πυκνότητας της Βλέννης του Τραχήλου της Μήτρας (παρεμπόδιση της διέλευσης των Σπερματοζωαρίων) και μείωση του πάχους του Ενδομητρίου.

Το Αυτοκόλλητο αλλάζεται μια φορά την εβδομάδα για 3 εβδομάδες, ενώ ακολουθεί διάλειμμα μιας εβδομάδας, κατά την οποία θα εμφανισθεί και η Έμμηνη Ρύση.

Η σωστή χρήση του Αυτοκόλλητου Επιθέματος παρουσιάζει έναν δείκτη Pearl από 0,3 έως 1.

Όπως και στην περίπτωση των Αντισυλληπτικών Δισκίων, οι Ορμόνες του Επιθέματος κατανέμονται σε όλο το σώμα και μπορούν να οδηγήσουν σε παρόμοιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Μετά την διακοπή χρήσης του Επιθέματος, η γονιμότητα επιστρέφει στα φυσιολογικά για την ηλικία της γυναίκας επίπεδα.

Αντισυλληπτικός Κολπικός Δακτύλιος

Ο Αντισυλληπτικός Κολπικός Δακτύλιος είναι κατασκευασμένος από μαλακό, εύκαμπτο πλαστικό και έχει διάμετρο 5cm.

Ο Δακτύλιος τοποθετείται από την γυναίκα στον Κόλπο και παραμένει στο σώμα για 3 εβδομάδες. Έπειτα, η γυναίκα αφαιρεί τον Δακτύλιο και ακολουθεί ένα διάστημα 7 ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων επέρχεται και η Έμμηνη Ρύση (περίοδος).

Στη συνέχεια, τοποθετείται ο επόμενος, καινούριος Δακτύλιος στον Κόλπο, ακόμα και εάν το αίμα της περιόδου δεν έχει σταματήσει.

Σε περίπτωση που ο Δακτύλιος αφαιρεθεί πριν την επαφή, πρέπει να επανατοποθετηθεί εντός 3 ωρών και να παραμείνει στο σώμα για τουλάχιστον 24 συνεχόμενες ώρες.

Εικόνα 4: Αντισυλληπτικός Κολπικός Δακτύλιος

Ο Δακτύλιος περιέχει Οιστρογόνο και Προγεσταγόνο, τα οποία απορροφώνται μέσω του Κόλπου και διανέμονται μέσω της κυκλοφορίας του αίματος σε ολόκληρο το σώμα.

Η Ωοθυλακιορρηξία αναστέλλεται. Επιπλέον, μειώνεται η ικανότητα διέλευσης των Σπερματοζωαρίων μέσω του Τραχήλου της Μήτρας, αφού προκαλείται αλλαγή της σύστασης της Τραχηλικής Βλέννης, ενώ λαμβάνει χώρα επίσης και μείωση του πάχους του Ενδομητρίου.

Ο Αντισυλληπτικός Κολπικός Δακτύλιος παρέχει αντισυλληπτική προστασία με Pearl-Index 0,3-1.

Μετά την διακοπή χρήσης του Δακτυλίου, η γονιμότητα επιστρέφει στα φυσιολογικά για την ηλικία της γυναίκας επίπεδα.

Αντισυλληπτικό Εμφύτευμα

Το Αντισυλληπτικό Εμφύτευμα είναι ένα μικρό πλαστικό ραβδάκι σε μέγεθος σπίρτου.

Το Εμφύτευμα τοποθετείται υποδόρια (μέσα στον λιπώδη ιστό κάτω από το δέρμα) στην εσωτερική πλευρά του βραχίονα. Η τοποθέτηση γίνεται από τον Γυναικολόγο στο ιατρείο με τοπική νάρκωση.

Το Εμφύτευμα παραμένει στο σώμα για 3 χρόνια και απελευθερώνει καθημερινά ένα Προγεσταγόνο, το οποίο κατανέμεται σε ολόκληρο το σώμα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Έτσι, ο φυσιολογικός Εμμηνορρυσιακός Κύκλος καταστέλλεται και προκαλείται αναστολή της Ωοθυλακιορρηξίας. Επιπλέον, μειώνεται η ικανότητα διέλευσης των Σπερματοζωαρίων μέσω του Τραχήλου της Μήτρας, αφού προκαλείται αλλαγή της σύστασης της Τραχηλικής Βλέννης, ενώ λαμβάνει χώρα επίσης και μείωση του πάχους του Ενδομητρίου.

Εικόνα 5: Αντισυλληπτικό Εμφύτευμα

Κάποιες γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως ενδιάμεσες αιμορραγίες, αύξηση βάρους και πονοκεφάλους, ενώ είναι πιθανό να παρουσιασθούν και εκδηλώσεις έλλειψης Οιστρογόνων, όπως ξηρότητα Κόλπου κ.ά..

Το Αντισυλληπτικό Εμφύτευμα παρέχει υψηλή αντισυλληπτική προστασία με Pearl-Index 0-0,5.

Αποτελεί μια πολύ καλή λύση για γυναίκες που δεν μπορούν (λόγω αντένδειξης) ή δεν επιθυμούν να λάβουν Οιστρογόνα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντισυλληπτική μέθοδος και κατά την περίοδο του Θηλασμού.

Η Αντισυλληπτική Ένεση

Με την Αντισυλληπτική Ένεση χορηγούνται Προγεσταγόνα σε υψηλότερη δόση συγκριτικά με το Αντισυλληπτικό Εμφύτευμα ή τα Δισκία Προγεσταγόνου.

Η Αντισυλληπτική Ένεση προκαλεί αναστολή της Ωοθυλακιορρηξίας. Επιπλέον, μειώνεται η ικανότητα διέλευσης των Σπερματοζωαρίων μέσω του Τραχήλου της Μήτρας, αφού προκαλείται αλλαγή της σύστασης της Τραχηλικής Βλέννης, ενώ λαμβάνει χώρα επίσης και μείωση του πάχους του Ενδομητρίου.

Η αντισυλληπτική δράση της έχει διάρκεια 3 μηνών, μετά την πάροδο των οποίων πρέπει και να επαναλαμβάνεται.

Η Αντισυλληπτική Ένεση παρέχει αντισυλληπτική προστασία με Pearl-Index 0,2-7.

Κάποιες γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως ενδιάμεσες αιμορραγίες, αύξηση βάρους και πονοκεφάλους, ενώ είναι πιθανό να παρουσιασθούν και εκδηλώσεις έλλειψης Οιστρογόνων, όπως ξηρότητα Κόλπου κ.ά..

Επίσης, ανάλογα με την χρονική διάρκεια εφαρμογής της μεθόδου, μπορεί να προκύψει χρονική καθυστέρηση στην αποκατάσταση του Εμμηνορρυσιακού Κύκλου και της γονιμότητας μετά την διακοπή χορήγησης της Ένεσης.

Όπως και το Αντισυλληπτικό Εμφύτευμα, η Αντισυλληπτική Ένεση αποτελεί μια πολύ καλή λύση για γυναίκες που δεν μπορούν (λόγω αντένδειξης) ή δεν επιθυμούν να λάβουν Οιστρογόνα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντισυλληπτική μέθοδος και κατά την περίοδο του Θηλασμού.

Σπιράλ Χαλκού – Σπιράλ Αλυσίδας Χαλκού

Το Σπιράλ Χαλκού αποτελείται από ένα πλαστικό σκέλος σχήματος Τ ή ποικίλου σχήματος, το οποίο φέρει επένδυση χαλκού.

Το Σπιράλ Χαλκού δεν περιέχει Ορμόνες.

Η τοποθέτησή του γίνεται όπως και στην περίπτωση του Ορμονικού Σπιράλ από τον Γυναικολόγο στα πλαίσια της γυναικολογικής εξέτασης στο ιατρείο.

Το Σπιράλ Χαλκού μπορεί να παραμείνει στο σώμα για διάστημα μέχρι 10 ετών.

Οι μικροποσότητες Χαλκού που απελευθερώνονται καθημερινά από το Σπιράλ μέσα στην Κοιλότητα της Μήτρας, εμποδίζουν την επιβίωση των Σπερματοζωαρίων, ενώ παράλληλα οδηγούν σε μια ήπια χρόνια φλεγμονή του Ενδομητρίου, η οποία παρεμποδίζει την εμφύτευση ενός γονιμοποιημένου Ωαρίου.

Εικόνα 6, 7 & 8: Σπιράλ Χαλκού

Προβλήματα που μπορεί να εμφανισθούν κατά την Αντισύλληψη με Σπιράλ Χαλκού είναι η αύξηση της διάρκειας ή/και της έντασης της Έμμηνης Ρύσης (περιόδου), καθώς επίσης και των πόνων της περιόδου. Όλα αυτά οφείλονται στην χρόνια φλεγμονή του Ενδομητρίου που προκαλείται από τον Χαλκό. Οι γυναίκες που χρησιμοποιούν αυτήν την μέθοδο Αντισύλληψης έχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο για φλεγμονές του Γεννητικού Συστήματος (Σαλπιγγίτιδα).

Το Σπιράλ Χαλκού παρέχει αντισυλληπτική προστασία με Pearl-Index 0,4-1,5.

Αποτελεί ιδανική λύση για γυναίκες, οι οποίες δεν επιτρέπεται ή δεν επιθυμούν να λάβουν Ορμόνες, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντισυλληπτική μέθοδος και κατά την περίοδο του Θηλασμού (εφόσον η Μήτρα έχει επανέλθει στο προ της Εγκυμοσύνης μέγεθός της).

Μετά την αφαίρεση του Σπιράλ Χαλκού, η γονιμότητα επιστρέφει στα φυσιολογικά για την ηλικία της γυναίκας επίπεδα.

Μια παραλλαγή αποτελεί το Σπιράλ Αλυσίδας Χαλκού, το οποίο αποτελείται από ένα νήμα, στο οποίο είναι περασμένοι μικροί χάλκινοι κύλινδροι ή μικρές χάλκινες σφαίρες.

Εικόνα 9 & 10: Σπιράλ Αλυσίδας Χαλκού

Λαπαροσκοπική Στειροποίηση- Μόνιμη Αντισύλληψη

Η Λαπαροσκοπική Στειροποίηση είναι μια από τις πρώτες επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη λαπαροσκοπική τεχνική και αποτελεί τη δημοφιλέστερη μέθοδο μόνιμης αντισύλληψης, αφού είναι γρήγορη, σίγουρη και χωρίς παρενέργειες.

Στα πλαίσια του χειρουργείου διενεργείται καυτηρίαση και διαχωρισμός των Σαλπίγγων αμφοτερόπλευρα (Απολίνωση των Σαλπίγγων).

Η επέμβαση έχει διάρκεια 10-15 λεπτών, γίνεται με 2-3 εντομές (μια στον αφαλό για την κάμερα και μια-δυο στην κάτω κοιλία για τα λαπαροσκοπικά εργαλεία – άψογο αισθητικό αποτέλεσμα) κι η γυναίκα παίρνει εξιτήριο την ίδια ημέρα.

Εικόνα 11: Το σημείο Απολίνωσης των Σαλπίγγων (εδώ εικονιζόμενο στη μια πλευρά)

Κάντε κλικ εδώ και δείτε την επέμβαση στο Κανάλι μας «Γυναικολογική Λαπαροσκοπική Χειρουργική» στο YouTube:

Στο ιατρείο θα συζητήσουμε αναλυτικά τις Μεθόδους Αντισύλληψης και θα επιλέξουμε μαζί τη Μέθοδο που ταιριάζει στο προφίλ και τον τρόπο ζωής της κάθε γυναίκας.