Κλείστε Ραντεβού Close Button GYN4ME

Έκτοπη Κύηση

Εξωμήτριος (Έκτοπη) Κύηση ονομάζεται η εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου σε σημείο εκτός της Κοιλότητας της Μήτρας.

Ανάλογα με το σημείο της εμφύτευσης, η Εξωμήτριος Κύηση διακρίνεται σε Σαλπιγγική (εμφύτευση μέσα στον αυλό της Σάλπιγγας – αποτελεί τη συχνότερη μορφή), Ωοθηκική (εμφύτευση στην επιφάνεια της Ωοθήκης), Τραχηλική (εμφύτευση μέσα στον αυλό του Τραχήλου της Μήτρας), Διάμεση (εμφύτευση στο μητριαίο τμήμα της Σάλπιγγας στο Κέρας της Μήτρας), Κοιλιακή (εμφύτευση σε κάποιο σημείο της κοιλιακής χώρας).

Η Εξωμήτριος Κύηση αποτελεί παθολογική κατάσταση και πρέπει να τερματίζεται, καθώς – αυξανόμενη σε μέγεθος – θα οδηγήσει σε διάταση και τελικά ρήξη της Σάλπιγγας και Ενδοκοιλιακή Αιμορραγία.

Η Εξωμήτριος Κύηση εκδηλώνεται με κοιλιακό πόνο και Κολπική Αιμορραγία, ενώ μπορεί να δίνει και ελαφρά συμπτώματα ή ακόμα και να παραμένει ασυμπτωματική.

Η διάγνωση της Έκτοπης Κύησης γίνεται υπερηχογραφικά.

Η θεραπεία εκλογής της Σαλπιγγικής Έκτοπης Κύησης είναι χειρουργική και συνίσταται στη Λαπαροσκοπική Αφαίρεση της Κύησης μετά από τομή στο σαλπιγγικό τοίχωμα (Σαλπιγγοτομή). Κατά τη χειρουργική επέμβαση γίνεται προσπάθεια διατήρησης της Σάλπιγγας, εφόσον δεν έχει ήδη επέλθει ρήξη και ανεπίστρεπτη ανατομική βλάβη της.

Μεγάλο βάρος πρέπει να δίνεται στη διατήρηση της ανατομικής ακεραιότητας της Σάλπιγγας. Έτσι, στα χειρουργεία μας δεν αφήνουμε την σαλπιγγική τομή ανοιχτή, ενώ αποφεύγουμε πλήρως τη χρήση διαθερμίας (καυτηρίαση με ηλεκτρικό ρεύμα). Αντίθετα, μετά την αφαίρεση του κυήματος, προβαίνουμε σε Μικροχειρουργική Πλαστική Ανακατασκευή της Σάλπιγγας με Ενδοσκοπική Ραφή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ιδανική και ομαλή επούλωση του σαλπιγγικού τραύματος και το χαμηλότερο ποσοστό εμφάνισης σαλπιγγικής βλάβης (δημιουργία ενδοσαλπιγγικών συμφύσεων και στενώσεων), επιπλοκές οι οποίες θα οδηγούσαν σε διαταραχή της σαλπιγγικής λειτουργίας και «αχρήστευση» της Σάλπιγγας, καθώς και σε αυξημένο κίνδυνο επανεμφάνισης της Έκτοπης Σαλπιγγικής Κύησης στο μέλλον.