Κλείστε Ραντεβού Close Button GYN4ME

Κυστεοκήλη

Η Κυστεοκήλη (πρόπτωση της Ουροδόχου Κύστης στον Κόλπο) είναι μια κατάσταση που οφείλεται στη Χαλάρωση του Πυελικού Εδάφους. Πολλές φορές μπορεί μάλιστα να συνδυάζεται και με την παρουσία Ακράτειας Ούρων.

Εικόνα 1: Φυσιολογική Ανατομία των Πυελικών Οργάνων

Εικόνα 2: Κυστεοκήλη

Τι είναι η κυστεοκήλη; Ποια τα αίτια και συμπτώματα;

Η Χαλάρωση του Πυελικού Εδάφους είναι ένα αρκετά πολύπλοκο φαινόμενο, το οποίο θα εμφανίσει ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών, κυρίως μετά την εμμηνόπαυση. Στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται σε παράγοντες όπως η έλλειψη οιστρογόνων, η χρόνια σωματική καταπόνηση (πολλές φορές λόγω επαγγέλματος), η παχυσαρκία, καθώς και οι τοκετοί.

Η Κυστεοκήλη διακρίνεται σε δυο τύπους – την Κυστεοκήλη Μέσης Γραμμής και την Πλάγια Κυστεοκήλη. Σε πολλές περιπτώσεις, οι δυο αυτοί τύποι συνυπάρχουν. Η Κυστεοκήλη προκαλεί αίσθημα βάρους ή/και ξένου σώματος στον κόλπο (συμπτώματα των οποίων η ένταση επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας), ενώ σε προχωρημένο στάδιο μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία πλήρους κένωσης της Ουροδόχου Κύστης κατά την ούρηση, με αποτέλεσμα την εμφάνιση συχνουρίας, συχνών ουρολοιμώξεων, ακούσια απώλεια ούρων λόγω υπερπλήρωσης της κύστης, καθώς και επίσχεση ούρων (αδυναμία ούρησης).

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Για τη διάγνωση της κυστεοκήλης γίνεται κατόπιν λήψης ιστορικού και πλήρους γυναικολογικής εξέτασης. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο ιατρός υπολογίζει και τον βαθμό της πρόπτωσης.

Κυστεοκήλη – Βαθμοί

Ανάλογα με τον βαθμό της πρόπτωσης, η κυστεοκήλη χωρίζεται σε 1ου, 2ου, 3ου   και 4ου βαθμού.

1ου βαθμού: Ήπιου βαθμού κυστεοκήλη στην οποία το κατώτερο άκρο αγγίζει τη μέση του κόλπου

2ου βαθμού: Μέτριας σοβαρότητας κυστεοκήλη, όπου το κατώτερο άκρο της φτάνει στην είσοδο του κόλπου

3ου βαθμού: Πρόκειται για μια κυστεοκήλη η οποία εξέρχεται αισθητά από το άνοιγμα του κόλπου, χωρίς ωστόσο να προκαλεί εκστροφή αυτού

4ου βαθμού: Χαρακτηρίζεται από πλήρη εκστροφή του κόλπου

Ανάλογα με τον βαθμό της πρόπτωσης, δημιουργείται το αντίστοιχο πλάνο θεραπείας.

Ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία για αντιμετώπιση;

Η θεραπεία της Κυστεοκήλης είναι χειρουργική. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στη διαγνωστική διαδικασία: κλινική εξέταση, κλινικά τεστ, εξειδικευμένη υπερηχογραφική εξέταση (Υπερηχογραφία Πυελικού Εδάφους – Pelvic Floor Sonography). Με αυτόν τον τρόπο, ο Γυναικολόγος μπορεί να διακρίνει τον τύπο της Κυστεοκήλης και να διαλέξει την κατάλληλη χειρουργική θεραπεία: Πρόσθια Κολπορραφία για την Κυστεοκήλη Μέσης Γραμμής και Πλάγια Ανακατασκευή-Κολποανάρτηση (lateral repair) για την Πλάγια Κυστεοκήλη. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, επειδή η μη κατάλληλη χειρουργική μέθοδος θα οδηγήσει σε επιδείνωση των συμπτωμάτων.

Η Πρόσθια Κολπορραφία συνίσταται στην ενίσχυση-συρραφή της κυστεοκολπικής περιτονίας (Fascia vesicovaginalis) με χειρουργική ραφή.

Κατά την Πλάγια Ανακατασκευή/Κολποανάρτηση (lateral repair), ο χειρουργός τοποθετεί μια ραφή σαν «αιώρα» στα δεξιά και αριστερά της ουροδόχου κύστεως, διορθώνοντας έτσι την χαλάρωση των ιστών που οδήγησε στη δημιουργία της Κυστεοκήλης. Στα πλαίσια της Πλάγιας Ανακατασκευής/Κολποανάρτησης μπορεί να γίνει ταυτόχρονα και διόρθωση της Ακράτειας των Ούρων, εάν αυτή συνυπάρχει.

Εικόνα 3: Πλάγια Ανακατασκευή-Κολποανάρτηση lateral repair

Η κλασική Πρόσθια Κολπορραφία γίνεται κολπικά, όπου μετά από επιμήκη διάνοιξη του πρόσθιου κολπικού τοιχώματος (κολποτομή), γίνεται η συρραφή της κυστεοκολπικής περιτονίας. Η κλασική Πλάγια Ανακατασκευή γίνεται με ανοιχτό χειρουργείο (εγκάρσια χειρουργική τομή).

Η ομάδα μας πραγματοποιεί εδώ και αρκετά χρόνια λαπαροσκοπικά και τις δυο επεμβάσεις για Κυστεοκήλη (Πρόσθια Κολπορραφία και Πλάγια Ανακατασκευή-Κολποανάρτηση lateral repair).

Η Λαπαροσκοπική Πρόσθια Κολπορραφία έχει μεγάλα προτερήματα σε σχέση με την κλασική κολπική μέθοδο. Με τη λαπαροσκοπική τεχνική, ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα να παρασκευάσει (δηλ. να «απομονώσει») την χαλαρωμένη κυστεοκολπική περιτονία μέχρι το ανώτερο σημείο της και να προχωρήσει τη συρραφή της μέχρι και το σημείο αυτό, το οποίο δεν είναι ανατομικά προσβάσιμο με την κολπική τεχνική και η μη συρραφή του είναι υπεύθυνη για ένα μεγάλο ποσοστό επανεμφάνισης της Κυστεοκήλης. Επίσης, κατά τη λαπαροσκοπική μέθοδο δεν πραγματοποιείται τομή στο τοίχωμα του κόλπου (κολποτομή) και έτσι αποφεύγεται το κολπικό τραύμα και οι πιθανές μετεγχειρητικές επιπλοκές του, όπως διαταραχές επούλωσης, φλεγμονή, λοίμωξη, ουλοποίηση, διαταραχή της κολπικής ανατομίας.

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για την επέμβαση; Γίνεται χρήση λέιζερ;

Η Λαπαροσκοπική Πρόσθια Κολπορραφία μπορεί να γίνει με ή χωρίς τη χρήση πλέγματος από συνθετικό υλικό. Η χρήση λέιζερ δεν είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της θεραπείας. Με σκοπό να μειώσουμε την πιθανότητα επιπλοκών από τη χρήση πλεγμάτων, εφαρμόζουμε περίπου στο 90% των περιπτώσεων την Λαπαροσκοπική Πρόσθια Κολπορραφία χωρίς τη χρήση πλέγματος (τεχνική ιδίου ιστού – native tissue). Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις, όπου η πιθανότητα επανεμφάνισης της Κυστεοκήλης (υποτροπής) είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται η ενίσχυση της Πρόσθιας Κολπορραφίας με πλέγμα. Εδώ πρέπει βέβαια να συμπληρώσουμε, πως το πλέγμα που τοποθετείται λαπαροσκοπικά συνδέεται με ιδιαίτερα χαμηλό κίνδυνο εμφάνισης των επιπλοκών που απαντώνται συχνά μετά από την κολπική τοποθέτηση πλεγμάτων (ουλοποίηση, διαταραχή της κολπικής ανατομίας, εξέλκωση, χρόνιος κολπικός πόνος, δυσπαρευνία – πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή), αφού η τοποθέτησή του κατά την λαπαροσκοπική τεχνική γίνεται επάνω στην «εσωτερική» (κοιλιακή) πλευρά της κυστεοκολπικής περιτονίας και όχι στην «εξωτερική» (κολπική) της πλευρά, όπως κατά την κολπική τεχνική. Έτσι το πλέγμα δεν έχει «πρόσβαση» στον Κόλπο.

Στα χειρουργεία μας χρησιμοποιούμε αποκλειστικά συνθετικά πλέγματα DynaMesh®-PRP από υλικό PVDF. Το υλικό PVDF του πλέγματος DynaMesh®-PRP μειώνει στο ελάχιστο τον κίνδυνο ίνωσης ή/και φλεγμονής, επιπλοκών που μπορεί να οδηγήσουν σε ακράτεια ούρων και χρόνιο πυελικό άλγος.

Μια «ενδιάμεση» λύση είναι η χειρουργική τεχνική της Λαπαροσκοπικής Ενισχυμένης Πρόσθιας Κολπορραφίας, όπου με σκοπό την ενίσχυση-ενδυνάμωση της συρραφής, η ραφή συμπληρώνεται με τη χρήση συνθετικού μη απορροφίσιμου ράμματος.

Θα χρειαστεί να κάνω ασκήσεις μετεγχειρητικά;

Ο ιατρός σας θα σας ενημερώσει για όλα τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Ο Δρ. Δ. Παναγιωτόπουλος είναι μέλος της Γερμανικής Εταιρίας Ουρογυναικολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής Αποκατάστασης Πυελικού Εδάφους (AGUB), καθώς και Σύμβουλος της Γερμανικής Εταιρίας Θεραπείας της Ακράτειας (Deutsche Kontinenzgesellschaft).

Η κ. Α. Πιτσιλλίδη είναι μέλος της Γερμανικής Εταιρίας Ουρογυναικολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής Αποκατάστασης Πυελικού Εδάφους (AGUB).