Κλείστε Ραντεβού Close Button GYN4ME

Γιατί Λαπαροσκοπική Τεχνική στην Πρόπτωση ;

Οι Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις κατακτούν τον τομέα της Χειρουργικής Αποκατάστασης του Πυελικού Εδάφους, εκτοπίζοντας σταδιακά τις ανοιχτές και κολπικές μεθόδους.

Τα Προτερήματα της Λαπαροσκοπικής Τεχνικής στη Χειρουργική Θεραπεία της Πρόπτωσης είναι πολλά και σημαντικά:

Απουσία Κολπικού τραύματος

Η Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση του χαλαρωμένου ιστού του Πυελικού Εδάφους που οδηγεί στην εμφάνιση Πρόπτωσης, Κυστεοκήλης, Ορθοκήλης γίνεται από την εσωτερική – μη κολπική – πλευρά, με αποτέλεσμα η διόρθωση να γίνεται χωρίς την πρόκληση τραύματος στον Κόλπο. Έτσι, η κολπική ανατομία διατηρείται ανέπαφη, ενώ αποφεύγονται μετεγχειρητικά προβλήματα, όπως κολπικές λοιμώξεις, αυξημένη κολπική έκκριση και κολπικός πόνος.

Ιδανικό Χειρουργικό Πεδίο με πλήρη απεικόνιση της ιστικής βλάβης

Στα πλαίσια του Λαπαροσκοπικού Χειρουργείου και σε αντίθεση με το ανοιχτό ή το κολπικό χειρουργείο, έχουμε τη δυνατότητα να απεικονίσουμε σαφέστατα και μεγενθυμένα την ιστική βλάβη που έχει οδηγήσει στην Πρόπτωση. Έτσι, στα πλαίσια του Λαπαροσκοπικού Χειρουργείου μπορούμε να θεραπεύσουμε με απόλυτη ακρίβεια το πρόβλημα και να πετύχουμε την ιδανική διόρθωση της Πρόπτωσης.

Δυνατότητα διόρθωσης του κολπικά απρόσιτου ανώτερου σημείου της Κυστεοκήλης και Ορθοκήλης

Η κολπική τεχνική δεν μπορεί να διορθώσει το ανώτερο (υψηλότερο) σημείο της βλάβης που οδηγεί στην Κυστεοκήλη ή/και Ορθοκήλη, αφού αυτό βρίσκεται πολύ ψηλά για να είναι προσιτό στα χέρια του χειρουργού. Αυτό είναι και το σημείο από το οποίο θα επανεμφανισθεί η Κυστεοκήλη ή/και η Ορθοκήλη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να ταλαιπωρείται εκ νέου από τα συμπτώματα της Πρόπτωσης. Αντίθετα, το σημείο αυτό είναι πολύ εύκολα προσβάσιμο κατά τη Λαπαροσκοπική Τεχνική και διορθώνεται πλήρως. Έτσι, η Λαπαροσκοπική Τεχνική οδηγεί σε  μείωση του κινδύνου επανεμφάνισης της Πρόπτωσης, Κυστεοκήλης ή/και Ορθοκήλης.

Δυνατότητα διόρθωσης της Μεικτής Κυστεοκήλης με ταυτόχρονη Λαπαροσκοπική Πρόσθια Κολπορραφία και Λαπαροσκοπική Κολποανάρτηση

Η Κυστεοκήλη διακρίνεται σε δυο μορφές. Την Κυστεοκήλη της Μέσης Γραμμής, της οποίας η θεραπεία είναι η Πρόσθια Κολπορραφία, και την Πλάγια Κυστεοκήλη, της οποίας η θεραπεία είναι η Κολποανάρτηση. Η Πρόσθια Κολπορραφία μπορεί να γίνει κολπικά ή λαπαροσκοπικά, ενώ η Κολποανάρτηση ανοιχτά ή λαπαροσκοπικά. Οι περισσότερες περιπτώσεις Κυστεοκήλης είναι  μεικτές, εμφανίζοντας και τις δυο μορφές της Κυστεοκήλης. Στα πλαίσα του χειρουργείου πρέπει να γίνεται διόρθωση και των δυο αυτών παραμέτρων, αλλιώς η πιθανότητα επανεμφάνισης της Κυστεοκήλης είναι ιδιαίτερα υψηλή. Η μοναδική μέθοδος, μέσω της οποίας είμαστε σε θέση να διορθώσουμε και τις δυο παραμέτρους αυτές ταυτόχρονα σε ένα χειρουργείο, είναι η Λαπαροσκοπική. Έτσι, και από αυτήν τη σκοπιά, το Λαπαροσκοπικό Χειρουργείο θα μειώσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης της Κυστεοκήλης.

Αποφυγή χρήσης Κολπικών Πλεγμάτων και των επιπλοκών τους

Με τη Λαπαροσκοπική Τεχνική είμαστε σε θέση να αποφύγουμε τη χρήση Κολπικών  Πλεγμάτων, αφού η Λαπαροσκοπική τοποθέτηση Πλεγμάτων γίνεται στην εσωτερική – μη κολπική – επιφάνεια της Κυστεοκολπικής (διόρθωση Κυστεοκήλης) και Ορθοκολπικής (διόρθωση Ορθοκήλης) Περιτονίας. Έτσι μπορούμε να αποφύγουμε μια σειρά σοβαρών επιπλοκών που προκαλούνται από τα Κολπικά Πλέγματα, όπως εξέλκωση, ίνωση, ουλοποίηση, λοίμωξη, χρόνιος πόνος, σεξουαλική δυσλειτουργία, αφού το Πλέγμα που τοποθετείται λαπαροσκοπικά δεν έχει «πρόσβαση» στον Κόλπο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ για τις Επιπλοκές των Κολπικών Πλεγμάτων

Σε περίπτωση ταυτόχρονης Υστερεκτομής, αυτή γίνεται λαπαροσκοπικά ως Υπερτραχηλική Υφολική Υστερεκτομή

Η Υστερεκτομή διενεργείται πολύ συχνά στα πλαίσια των χειρουργείων Αποκατάστασης της Πρόπτωσης. Στα πλαίσια ενός κολπικού χειρουργείου, η αφαίρεση της Μήτρας μπορεί να γίνει μόνο ως Ολική Υστερεκτομή (δηλ. με αφαίρεση και του Τραχήλου της Μήτρας), προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη βλάβη στο ήδη χαλαρωμένο Πυελικό Έδαφος.  Αντίθετα, με τη Λαπαροσκοπική Τεχνική, η Υστερεκτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί ως Υπερτραχηλική-Υφολική Υστερεκτομή, με διατήρηση του Τραχήλου της Μήτρας. Με αυτόν τον τρόπο, ο Τράχηλος της Μήτρας, ο οποίος ακόμα και σε καταστάσεις εκτεταμένης Πρόπτωσης διαδραματίζει ιδαίτερα σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα του Πυελικού Εδάφους, διατηρείται ανέπαφος. Έτσι, κατά το Λαπαροσκοπικό Χειρουργείο δεν προκαλείται καμία περαιτέρω βλάβη του Πυελικού Εδάφους.

Ταυτόχρονη Διόρθωση της Ακράτειας Ούρων

Η Ακράτεια των Ούρων είναι μια κατάσταση που συνυπάρχει αρκετά συχνά με την Πρόπτωση/Κυστεοκήλη. Στα πλαίσια του Λαπαροσκοπικού Χειρουργείου και σε περίπτωση συνυπάρχουσας Ακράτειας Ούρων (Stress-Incontinence), η διόρθωσή της μπορεί να γίνει ταυτόχρονα και μάλιστα χωρίς τη χρήση Πλέγματος ή Ταινίας, μέσω μιας εκτεταμένης Λαπαροσκοπικής Κολποανάρτησης.

Διαβάστε εδώ για τη Θεραπεία της Ακράτειας Ούρων