Κλείστε Ραντεβού Close Button GYN4ME

Προγεννητικός Έλεγχος

Τι είναι ο προγεννητικός έλεγχος;

Ο προγεννητικός έλεγχος είναι απαραίτητος για την παρακολούθηση της πορείας της εγκυμοσύνης. Διασφαλίζει ότι η υγεία του εμβρύου είναι στα επιθυμητά επίπεδα ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής του, χωρίς να προμηνύονται επιπλοκές. Μέσω του προγεννητικού ελέγχου μπορούν να εντοπιστούν οι περισσότερες γεννητικές παθήσεις ή άλλες πιθανές ανωμαλίες στον οργανισμό του εμβρύου.

Τι περιλαμβάνει ο έλεγχος; Τι εξετάσεις γίνονται;

Οι βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του Προγεννητικού Ελέγχου είναι:

 • Το Υπερηχογράφημα και το Doppler Υπερηχογράφημα
 • Ο Βιοχημικός Έλεγχος (προσδιορισμός μιας σειράς ουσιών στο αίμα της εγκύου)
 • Οι Επεμβατικές Μέθοδοι (Αμνιοπαρακέντηση, Λήψη Τροφοβλάστης, Παρακέντηση Ομφαλίου Λώρου)

Το Υπερηχογράφημα και το Doppler Υπερηχογράφημα

Κλικ για «Υπέρηχοι στην Εγκυμοσύνη»

Κλικ για «Doppler Υπερηχογραφία στην Εγκυμοσύνη»

Ο Βιοχημικός Έλεγχος – Πότε γίνεται; Γιατί θα πρέπει να κάνω εξετάσεις αίματος;

Ένας ολοκληρωμένος βιοχημικός έλεγχος είναι απαραίτητος κατά τη διάρκεια της κύησης. Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης διάφορων ουσιών στο αίμα της εγκύου χρησιμεύει στον εξατομικευμένο υπολογισμό του κινδύνου εμφάνισης διάφορων Χρωμοσωματικών Ανωμαλιών, Συνδρόμων και άλλων Συγγενών Ανωμαλιών στο έμβρυο.

Στα πλαίσια του Βιοχημικού Ελέγχου, γίνεται προσδιορισμός των εξής παραγόντων:

 • α-Φετοπρωτεΐνη (AFP): Αυξημένα επίπεδα AFP στο αίμα της εγκύου σημαίνουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ανωμαλιών του Νευρικού Σωλήνα (Ανεγκεφαλία, Δισχιδής Ράχη, Εγκεφαλοκήλη), καθώς επίσης και ανωμαλιών του κοιλιακού τοιχώματος (Γαστρόσχιση, Ομφαλοκήλη). Έτσι, η ανίχνευση αυξημένων επιπέδων AFP πρέπει να ακολουθείται από λεπτομερή υπερηχογραφικό έλεγχο του εμβρύου, ώστε να γίνει ακριβής διάγνωση ή αποκλεισμός των προαναφερθέντων συγγενών ανωμαλιών.
 • Ελεύθερη β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη (ελεύθερη β-hCG) και Σχετιζόμενη με την Εγκυμοσύνη Πρωτεΐνη Πλάσματος Α (PAPP-A): Στα πλαίσια του Προληπτικού Ελέγχου του Πρώτου Τριμήνου της κύησης γίνεται και ο προσδιορισμός των επιπέδων της ελεύθερης β-hCG και της PAPP-A στο αίμα της εγκύου, ώστε να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την πιθανότητα εμφάνισης Χρωμοσωματικών Ανωμαλιών και Συνδρόμων στο έμβρυο.
 • Ελεύθερη Οιστριόλη (uE3) και η Ινχιμπίνη Α: Ο προσδιορισμός των επιπέδων των ουσιών αυτών κατά το 2ο τρίμηνο μπορεί να βοηθήσει στην εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης Τρισωμίας 21.

Συνοπτικά

Τρισωμία 21     Τρισωμία 18/13, Σύνδρομο Turner

ελεύθερη β-hCG: αυξημένη       ελεύθερη β-hCG: μειωμένη

PAPP-A: μειωμένη         PAPP-A: μειωμένη

uE3: μειωμένη  –

Ινχιμπίνη Α: αυξημένη   –

AFP: μειωμένη  –

Εξέταση του Ελεύθερου Εμβρυικού DNA(cFDNA)

Μεταξύ 13ης – 15ης εβδομάδας μπορεί να γίνει και η εξέταση του ελεύθερου εμβρυικού DNA (cFDNA) στο αίμα της εγκύου. Με αυτήν την ανώδυνη μη επεμβατική μέθοδο, μπορούν να αυξηθούν οι πιθανότητες διάγνωσης των τριών προαναφερθέντων Συνδρόμων (Down, Edwards, Patau).

Τα ευρήματα όλων αυτών των εξετάσεων (υπερηχογραφικά και βιοχημικά ευρήματα), συνυπολογίζονται με το ιστορικό και την ηλικία της εγκύου και με τη βοήθεια ενός ειδικού λογισμικού προγράμματος μπορούμε να προσδιορίσουμε κατά προσέγγιση το ποσοστό κινδύνου εμφάνισης αρκετών Συνδρόμων. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι  ο συνδυασμός αυτών των μεθόδων μπορεί να αποκαλύψει την ύπαρξη του Συνδρόμου Down (Τρισωμία 21) σε ποσοστό 85-90%.

Οι Επεμβατικές Μέθοδοι

Οι Επεμβατικές Μέθοδοι είναι οι εξετάσεις, οι οποίες παρέχουν το υψηλότερο ποσοστό διαγνωστικής ακρίβειας (>99,5%) όσον αφορά τη διάγνωση ή τον αποκλεισμό των Χρωμοσωματικών Ανωμαλιών του εμβρύου.

 • Αμνιοπαρακέντηση: Η Αμνιοπαρακέντηση είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος για τον προσδιορισμό του Καρυότυπου του εμβρύου (Καρυότυπος ονομάζεται η ακριβής απεικόνιση και χαρτογράφηση των Χρωμοσωμάτων). Εκτός από τη μελέτη του Καρυότυπου, η Αμνιοπαρακέντηση μπορεί να διενεργηθεί και για άλλους διαγνωστικούς σκοπούς, όπως ο έλεγχος για κάποια Μεταβολικά Νοσήματα του εμβρύου και η ταυτοποίηση μικροοργανισμών σε περιπτώσεις ενδομήτριας λοίμωξης.

Η Αμνιοπαρακέντηση λαμβάνει χώρα μεταξύ 15ης-18ης εβδομάδας. Με τη βοήθεια μιας λεπτής βελόνας, γίνεται λήψη περίπου 15-20ml αμνιακού υγρού κάτω από υπερηχογραφικό έλεγχο.

Ο κίνδυνος τραυματισμού του εμβρύου ή εμφάνισης άλλων επιπλοκών (λοίμωξη, ρήξη του αμνιακού σάκου) κατά τη διάρκεια της εξέτασης είναι ελάχιστος.

 • Λήψη Τροφοβλάστης: Η εξέταση αυτή έχει τα ίδια περίπου ποσοστά διαγνωστικής ακρίβειας και εμφάνισης επιπλοκών με την Αμνιοπαρακέντηση. Ένα προτέρημα της μεθόδου αυτής είναι ότι λαμβάνει χώρα σε ένα πιο πρώιμο στάδιο της κύησης, δηλαδή μεταξύ 10ης-13ης εβδομάδας.

Αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τη διάγνωση ή τον αποκλεισμό μιας σειράς κληρονομικών νοσημάτων, καθώς και για τον προσδιορισμό του Καρυότυπου μετά από παθολογικό εύρημα στα πλαίσια του Προληπτικού Ελέγχου του Πρώτου Τριμήνου (αυξημένη Αυχενική Διαφάνεια, παθολογικές τιμές στον Βιοχημικό Έλεγχο).

Κατά την εξέταση προβαίνουμε σε λήψη περίπου 10-20mg τροφοβλαστικού ιστού (χοριακών λαχνών) με τη βοήθεια μιας λεπτής βελόνας κάτω από υπερηχογραφικό έλεγχο.

 • Παρακέντηση Ομφαλίου Λώρου: Η Παρακέντηση του Ομφαλίου Λώρου αποτελεί μια μέθοδο που ενδείκνυται σε περιπτώσεις διάγνωσης και παρακολούθησης Εμβρυικής Αναιμίας ή Εμβρυικών Λοιμώξεων. Επίσης, μπορεί να διενεργηθεί σε περιπτώσεις υποψίας Χρωμοσωματικών Ανωμαλιών, η οποία προέκυψε μετά από διαπίστωση συγγενών ανωμαλιών στα πλαίσια του Υπερηχογραφήματος Β’ Επιπέδου κατά την 20η-24η εβδομάδα. Η Παρακέντηση της Ομφαλικής Φλέβας γίνεται μετά τη 18η εβδομάδα με τη βοήθεια μιας λεπτής βελόνας κάτω από υπερηχογραφικό έλεγχο.

Τι πρέπει να γνωρίζω πριν την εγκυμοσύνη;

Ο ιατρός σας θα σας ενημερώσει αναλυτικά για όλες τις εξετάσεις που θα πρέπει να πραγματοποιήσετε πριν την εγκυμοσύνη.

Είναι προσιτό το κόστος και οι τιμές; Πόσο κοστίζει ο προγεννητικός έλεγχος;

Το ολοκληρωμένο κόστος του προγεννητικού ελέγχου υπολογίζεται μετά από λήψη ιστορικού και καταγραφή των αναγκών σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο ελέγχου, το οποίο διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για εσάς και το μωρό σας.

Κλικ εδώ για Εξετάσεις στην Εγκυμοσύνη

Προγεννητικός Έλεγχος στο ιατρείο μας

Ο κ. Κ. Πιτσιλλίδης είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία και κάτοχος της Πιστοποίησης του ΚΕΣΥ στη Μαιευτική και Γυναικολογική Υπερηχογραφία από το 1993. Με μεγάλη εμπειρία στον Προγεννητικό Έλεγχο και στην παρακολούθηση Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου, διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Μαιευτικών και Γυναικολογικών Υπερήχων του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ για 10 χρόνια.

Η κ. Α. Πιτσιλλίδη και ο κ. Δρ. Δ. Παναγιωτόπουλος είναι:

 • Μέλη της Γερμανικής Εταιρίας Υπερήχων στην Ιατρική (DEGUM – Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin) και κάτοχοι του Πιστοποιητικού DEGUM I στη Μαιευτική & Γυναικολογική Υπερηχογραφία.
 • Μέλη του Γερμανικού Ιδρύματος Εμβρυικής Ιατρικής (FMF Deutschland – Fetal Medicine Foundation Deutschland) και κάτοχοι του Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στον Προληπτικό Έλεγχο του Πρώτου Τριμήνου του FMF Γερμανίας.
 • Κάτοχοι του Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην Υπερηχογραφία Doppler από την Πανεπιστημιακή Κλινική της Βόννης – Ομοσπονδιακό Κέντρο Αναφοράς Μαιευτικής Υπερηχογραφίας και Παρακολούθησης Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου, Διευθυντής Prof. Dr. U. Gembruch.

Λογότυπο Ελληνικής Εταιρίας Υπερήχων ΜΓ

Λογότυπο DEGUM

Λογότυπο FMF-Deutschland