Κλείστε Ραντεβού Close Button GYN4ME

Οι εξειδικεύσεις μας

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Ενδομητρίωση

Πρόπτωση – Ακράτεια Ούρων

Παθολογία Τραχήλου – Κολποσκόπηση

Υπέρηχοι – Υπερηχογραφία Doppler

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική αποτελεί το σημείο εξειδίκευσης του Κέντρου μας.

Η Ομάδα μας, έχοντας άριστη κατάρτιση και μακροχρόνια εμπειρία, διενεργεί εδώ και χρόνια όλες τις Γυναικολογικές Χειρουργικές Επεμβάσεις λαπαροσκοπικά. Σε αυτές υπάγονται περιστατικά που αφορούν από απλές διαγνωστικές επεμβάσεις ρουτίνας, έως μεγάλα πολύπλοκα Χειρουργεία υψηλού βαθμού δυσκολίας.

Ο κ. Δρ. Δ. Παναγιωτόπουλος είναι εδώ και χρόνια κάτοχος του Πιστοποιητικού MIC III της AGE (Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Endoskopie – Γερμανική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Γυναικολογικής Χειρουργικής), το οποίο αποτελεί την ανώτατη βαθμίδα διάκρισης στον Τομέα της Λαπαροσκοπικής και Υστεροσκοπικής Χειρουργικής στη Γερμανία.

Από το 2012 είναι Εκπαιδευτής Χειρουργών στα Σεμινάρια της AGE.

Επίσης είναι κάτοχος του Πιστοποιητικού Gynaecological Endoscopist Certificate της ESGE, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (European Society for Gynaecological Endoscopy).

Διετέλεσε για 8 χρόνια Επιμελητής Α΄ στην Κλινική Rheinland Klinikum στη Γερμανία στο Τμήμα Λαπαροσκοπικής και Υστεροσκοπικής Χειρουργικής. Η Κλινική αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα Κέντρα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στη Γερμανία, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη πρωτοποριακών μεθόδων και μεγάλο κλινικό και επιστημονικό-ερευνητικό έργο.

Η κ. Ά. Πιτσιλλίδη είναι κάτοχος του Πιστοποιητικού MIC I της AGE (Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Endoskopie – Γερμανική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Γυναικολογικής Χειρουργικής). Εργάστηκε επί σειρά ετών στον Τμήμα της Λαπαροσκοπικής και Υστεροσκοπικής Χειρουργικής στην Κλινική Rheinland Klinikum στη Γερμανία.

Η Ομάδα μας ανήκει στους Χειρουργούς-Εκπαιδευτές της διεθνούς Ακαδημίας LiSTO Live Surgery (Live Surgery Training Online) και έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμα Λαπαροσκοπικά Χειρουργεία υψηλού βαθμού δυσκολίας που έχουν μεταδοθεί διεθνώς μέσω internet.

Κάντε κλικ εδώ και διαβάστε περισσότερα για το Εκπαιδευτικό μας Έργο

 

Ενδομητρίωση

Η Θεραπεία της Ενδομητρίωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις μεθόδους και τεχνικές της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, αφού η χειρουργική αφαίρεση της Ενδομητρίωσης είναι σε πολλές περιπτώσεις ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί μεγάλη χειρουργική εμπειρία.

Η Ομάδα μας πραγματοποιεί εδώ και πολλά χρόνια Λαπαροσκοπικά Χειρουργεία σε περιπτώσεις εκτεταμένης βαριάς Ενδομητρίωσης.

Η κ. Ά. Πιτσιλλίδη και ο κ. Δρ. Δ. Παναγιωτόπουλος είναι κάτοχοι του Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στον τομέα της Ενδομητρίωσης SEF/EEL της Γερμανικής και Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδομητρίωσης).

Ο Δρ. Δ. Παναγιωτόπουλος διετέλεσε για 8 χρόνια Συντονιστής του Εξειδικευμένου Κέντρου Ενδομητρίωσης της Κλινικής Rheinland Klinikum στη Γερμανία.

Κάντε κλικ εδώ και διαβάστε περισσότερα για την Ενδομητρίωση

Κάντε κλικ εδώ και διαβάστε περισσότερα για την Λαπαροσκοπική Χειρουργική της Ενδομητρίωσης

Πρόπτωση – Ακράτεια Ούρων

Η Θεραπευτική Αντιμετώπιση της Πρόπτωσης (Πρόπτωση Μήτρας/Κόλπου, Κυστεοκήλη, Ορθοκήλη), καθώς και της Ακράτειας Ούρων έχει εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια.

Η Ομάδα μας αποτελεί το μοναδικό Κέντρο στην Ελλάδα, όπου οι Χειρουργικές Επεμβάσεις Αποκατάστασης του Πυελικού Εδάφους και της Ακράτειας Ούρων πραγματοποιούνται Λαπαροσκοπικά και χωρίς χρήση Κολπικών Πλεγμάτων, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο τις πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς μεθόδους αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων.

Κάντε κλικ εδώ και διαβάστε περισσότερα για Λαπαροσκοπική Χειρουργική της Πρόπτωσης

Κάντε κλικ εδώ και διαβάστε περισσότερα για την Πρόπτωση-Πρωτοποριακές Χειρουργικές Μέθοδοι –

Κάντε κλικ εδώ και διαβάστε περισσότερα για Λαπαροσκοπική Χειρουργική της Ακράτειας

Η κ. Ά. Πιτσιλλίδη και ο κ. Δρ. Δ. Παναγιωτόπουλος είναι μέλη της Γερμανικής Εταιρείας Ουρογυναικολογίας και Πλαστικής Αποκατάστασης του Πυελικού Εδάφους – AGUB (Arbeitsgemeinschaft Urogynäkologie und plastischer Beckenbodenrekonstruktion), καθώς και κάτοχοι του Πιστοποιητικού AGUB I.

Η κ. Ά. Πιτσιλλίδη είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου Junges Forum της AGUB. Το Junges Forum αποτελεί την Επιτροπή της AGUB, αρμόδια για την προώθηση καινοτόμων ιδεών και συνεχόμενης Εκπαίδευσης των νέων Χειρουργών στον Τομέα της Ουρογυναικολογίας και της Χαλάρωσης του Πυελικού Εδάφους.

Ο κ. Δρ. Δ. Παναγιωτόπουλος είναι από το 2020 Σύμβουλος της Γερμανικής Εταιρείας Θεραπείας της Ακράτειας (Deutsche Kontinenzgesellschaft).

Παθολογία Τραχήλου – Κολποσκόπηση

Η κ. Ά. Πιτσιλλίδη και ο κ. Δρ. Δ. Παναγιωτόπουλος είναι μέλη της Γερμανικής Εταιρείας Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης (AG-CPC – Arbeitsgemeinschaft für Zervixpathologie und Kolposkopie), καθώς και κάτοχοι του Διπλώματος Κολποσκόπησης της AG-CPC.

Κάντε κλικ εδώ και διαβάστε περισσότερα για τον ιό HPV και την Παθολογία του Τραχήλου

Κάντε κλικ εδώ και διαβάστε περισσότερα για την Κολποσκόπηση

Υπέρηχοι – Υπερηχογραφία Doppler

Ο κ. Κ. Πιτσιλλίδης είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία και κάτοχος της Πιστοποίησης του ΚΕΣΥ στη Μαιευτική και Γυναικολογική Υπερηχογραφία από το 1993. Με μεγάλη εμπειρία στον Προγεννητικό Έλεγχο και στην παρακολούθηση Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου, διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Μαιευτικών και Γυναικολογικών Υπερήχων του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ για 10 χρόνια.

Η κ. Α. Πιτσιλλίδη και ο κ. Δρ. Δ. Παναγιωτόπουλος είναι:

  • Μέλη της Γερμανικής Εταιρίας Υπερήχων στην Ιατρική (DEGUM – Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin) και κάτοχοι του Πιστοποιητικού DEGUM I στη Μαιευτική & Γυναικολογική Υπερηχογραφία.
  • Μέλη του Γερμανικού Ιδρύματος Εμβρυικής Ιατρικής (FMF Deutschland – Fetal Medicine Foundation Deutschland) και κάτοχοι του Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στον Προληπτικό Έλεγχο του Πρώτου Τριμήνου του FMF Γερμανίας.
  • Κάτοχοι του Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην Υπερηχογραφία Doppler από την Πανεπιστημιακή Κλινική της Βόννης – Ομοσπονδιακό Κέντρο Αναφοράς Μαιευτικής Υπερηχογραφίας και Παρακολούθησης Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου, Διευθυντής Prof. Dr. U. Gembruch.