Κλείστε Ραντεβού Close Button GYN4ME

Πολύποδες Μήτρας

Πολύποδας Τραχήλου της Μήτρας

Ο Πολύποδας του Τραχήλου της Μήτρας είναι ένα αρκετά συχνό εύρημα και μπορεί να εμφανισθεί τόσο σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας όσο και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Συνήθως είναι καλοήθης.

Επίσης, ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση του, είναι δυνατό να αποτελέσει και αίτιο υπογονιμότητας και πρέπει να αφαιρείται. Ο Πολύποδας του Τραχήλου μπορεί να μην προκαλεί καμία ενόχληση, ή να αποτελεί το αίτιο αιμορραγιών, συχνά και μετά την επαφή.

Εικόνα 5: Πολύποδας Τραχήλου της Μήτρας

Η διάγνωσή του γίνεται κατά την γυναικολογική εξέταση και με το γυναικολογικό υπερηχογράφημα.

Τα προηγούμενα χρόνια, η αφαίρεση του Πολύποδα του Τραχήλου γινόταν στα πλαίσια μιας “απλής” απόξεσης. Σήμερα, ο Πολύποδας του Τραχήλου αφαιρείται υστεροσκοπικά με ηλεκτρικό βρόχο. Η Υστεροσκοπική Αφαίρεση έχει το προτέρημα ότι ο Πολύποδας αφαιρείται ολοκληρωτικά μαζί με τον μίσχο του (μαζί με τη “ρίζα” του), ώστε η πιθανότητα επανεμφάνισής του να μειώνεται στο ελάχιστο. Ένα ακόμα πλεονέκτημα της Υστεροσκοπικής Αφαίρεσης είναι και το ότι ο Πολύποδας αφαιρείται με ακρίβεια χιλιοστού, αποφεύγοντας έτσι τον άσκοπο τραυματισμό του γειτονικού υγιούς ιστού – γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό σε γυναίκες με υπογονιμότητα.  Επίσης, η Υστεροσκοπική Αφαίρεση μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών κατά την Αφαίρεση του Πολύποδα, αφού ο χειρουργός έχει πλήρη οπτικό έλεγχο και η Αφαίρεση δεν γίνεται “στα τυφλά” όπως στην “απλή” απόξεση.

Πολύποδας Ενδομητρίου

Ο Πολύποδας του Ενδομητρίου είναι ένα αρκετά συχνό εύρημα και μπορεί να εμφανισθεί τόσο σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας όσο και σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Συνήθως είναι καλοήθης, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αποτελεί και προστάδιο ενός καρκίνου του Ενδομητρίου. Επίσης, ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση του, είναι δυνατό να αποτελέσει και αίτιο υπογονιμότητας. Γι αυτούς τους λόγους πρέπει και να αφαιρείται.

Ο Πολύποδας του Ενδομητρίου μπορεί να μην προκαλεί καμία ενόχληση, ή να αποτελεί το αίτιο αιμορραγιών. Η διάγνωσή του γίνεται με το γυναικολογικό υπερηχογράφημα.

Εικόνα 7: Πολύποδας Ενδομητρίου

 

Τα προηγούμενα χρόνια, η αφαίρεση του Πολύποδα του Ενδομητρίου γινόταν στα πλαίσια μιας “απλής” απόξεσης. Σήμερα, ο Πολύποδας του Ενδομητρίου αφαιρείται υστεροσκοπικά με ηλεκτρικό βρόχο. Η Υστεροσκοπική Αφαίρεση έχει το προτέρημα ότι ο Πολύποδας αφαιρείται ολοκληρωτικά μαζί με τον μίσχο του (μαζί με τη “ρίζα” του), ώστε η πιθανότητα επανεμφάνισής του να μειώνεται στο ελάχιστο. Ένα ακόμα πλεονέκτημα της Υστεροσκοπικής Αφαίρεσης είναι και το ότι ο Πολύποδας αφαιρείται με ακρίβεια χιλιοστού, αποφεύγοντας έτσι τον άσκοπο τραυματισμό του γειτονικού υγιούς Ενδομητρίου – γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό σε γυναίκες με υπογονιμότητα.  Επίσης, η Υστεροσκοπική Αφαίρεση μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών κατά την Αφαίρεση του Πολύποδα, αφού ο χειρουργός έχει πλήρη οπτικό έλεγχο και η Αφαίρεση δεν γίνεται “στα τυφλά” όπως στην “απλή” απόξεση.