Κλείστε Ραντεβού Close Button GYN4ME

Πρωτοποριακές Μέθοδοι

Στα πλαίσια της θεραπείας της Πρόπτωσης, Κυστεοκήλης, Ορθοκήλης και Ακράτειας Ούρων, η ομάδα μας χρησιμοποιεί τις πιο προηγμένες και ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές.

Πρόπτωση Μήτρας-Τραχήλου-Κόλπου – Λαπαροσκοπική Κτενοπηξία.

Η ομάδα μας πραγματοποιεί τη θεραπεία της Πρόπτωσης της Μήτρας και του Κόλπου με την πιο σύγχρονη κια σίγουρη μέθοδο, την Λαπαροσκοπική Κτενοπηξία.

Η Λαπαροσκοπική Κτενοπηξία είναι η μέθοδος εκλογής για τη χειρουργική θεραπεία της Πρόπτωσης της Μήτρας/του Κόλπου.

Η Λαπαροσκοπική Κτενοπηξία γίνεται με λαπαροσκοπική ραφή του πλέγματος DynaMesh®-PRP soft ή visible 15cm x 3cm στον τράχηλο της μήτρας (ή στο κολπικό κολόβωμα σε ήδη ολικά υστερεκτομηθείσες γυναίκες) και στον Κτενοειδή Σύνδεσμο του πυελικού τοιχώματος.

Εικόνα 1: Λαπαροσκοπική Κτενοπηξία

Η Λαπαροσκοπική Κτενοπηξία μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί και με διατήρηση της Μήτρας, εάν η γυναίκα το επιθυμεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ανάλογα με την ανατομική κατάσταση, η Λαπαροσκοπική Κτενοπηξία μπορεί να γίνει με την Πρόσθια ή την Οπίσθια τεχνική.

Εικόνα 2: Λαπαροσκοπική Πρόσθια Κτενοπηξία με διατήρηση της Μήτρας

Εικόνα 3: Λαπαροσκοπική Οπίσθια Κτενοπηξία με διατήρηση της Μήτρας

Τα κυριότερα προτερήματα της Κτενοπηξίας είναι:

  • Η διατήρηση του φυσιολογικού ανατομικού άξονα του Κόλπου (έτσι δεν προκαλείται πρόσθια ανατομική υπερδιόρθωση και εμφάνιση Ακράτειας Ούρων)
  • Η αποφυγή δημιουργίας στένωσης στη λεκάνη, η οποία συχνά οδηγεί σε χρόνια δυσκοιλιότητα λόγω πιεστικών φαινομένων στο Παχύ Έντερο (Σε αυτό το σημείο έχουμε και ένα από τα σημαντικότερα προτερήματα της Κτενοπηξίας έναντι της Ιεροπηξίας, μετά από την οποία προκαλούνται προβλήματα χρόνιας δυσκοιλιότητας σε ένα ποσοστό 32%)
  • Το πλέγμα τοποθετείται σε μια “ουδέτερη” ανατομική θέση, όπου δεν βρίσκονται άλλα όργανα, των οποίων η λειτουργία θα μπορούσε να επηρεαστεί από την παρουσία του πλέγματος
  • Το πλέγμα βρίσκεται σε φυσιολογική ανατομική θέση, ώστε ουσιαστικά με την Κτενοπηξία γίνεται μια ανατομική ανακατασκευή του Πλατέος Συνδέσμου της Μήτρας και αποκατάσταση των φυσιολογικών ανατομικών δομών της Πυέλου

Στα χειρουργεία μας χρησιμοποιούμε αποκλειστικά συνθετικά πλέγματα DynaMesh®-PRP από υλικό PVDF. Το υλικό PVDF του πλέγματος DynaMesh®-PRP μειώνει στο ελάχιστο τον κίνδυνο ίνωσης ή/και φλεγμονής, επιπλοκών που μπορεί να οδηγήσουν σε ακράτεια ούρων και χρόνιο πυελικό άλγος.

Η επέμβαση γίνεται με 3 εντομές (μια στον αφαλό για την κάμερα και δυο στην κάτω κοιλία για τα λαπαροσκοπικά εργαλεία – άψογο αισθητικό αποτέλεσμα).

Ο Δρ. Δ. Παναγιωτόπουλος και η κ. Α. Πιτσιλλίδη εργάστηκαν για πολλά χρόνια στην Κλινική Rheinland Klinikum στη Γερμανία υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή G.-K. Noé, ο οποίος περιέγραψε πρώτος την τεχνική της Λαπαροσκοπικής Κτενοπηξίας.

Κυστεοκήλη – Κυστεοκήλη Μέσης Γραμμής – Λαπαροσκοπική Πρόσθια Κολπορραφία

Η Λαπαροσκοπική Πρόσθια Κολπορραφία έχει μεγάλα προτερήματα σε σχέση με την κλασική κολπική μέθοδο. Με τη λαπαροσκοπική τεχνική, ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα να παρασκευάσει (δηλ. να «απομονώσει») την χαλαρωμένη κυστεοκολπική περιτονία μέχρι το ανώτερο σημείο της και να προχωρήσει τη συρραφή της μέχρι και το σημείο αυτό, το οποίο δεν είναι ανατομικά προσβάσιμο με την κολπική τεχνική και η μη συρραφή του είναι υπεύθυνη για ένα μεγάλο ποσοστό επανεμφάνισης της Κυστεοκήλης. Επίσης, κατά τη λαπαροσκοπική μέθοδο δεν πραγματοποιείται τομή στο τοίχωμα του κόλπου (κολποτομή) και έτσι αποφεύγεται το κολπικό τραύμα και οι πιθανές μετεγχειρητικές επιπλοκές του, όπως διαταραχές επούλωσης, φλεγμονή, λοίμωξη, ουλοποίηση, διαταραχή της κολπικής ανατομίας.

Η Λαπαροσκοπική Πρόσθια Κολπορραφία μπορεί να γίνει με ή χωρίς τη χρήση πλέγματος από συνθετικό υλικό. Με σκοπό να μειώσουμε την πιθανότητα επιπλοκών από τη χρήση πλεγμάτων, εφαρμόζουμε περίπου στο 90% των περιπτώσεων την Λαπαροσκοπική Πρόσθια Κολπορραφία χωρίς τη χρήση πλέγματος (τεχνική ιδίου ιστού – native tissue). Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις, όπου η πιθανότητα επανεμφάνισης της Κυστεοκήλης (υποτροπής) είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται η ενίσχυση της Πρόσθιας Κολπορραφίας με πλέγμα. Εδώ πρέπει βέβαια να συμπληρώσουμε, πως το πλέγμα που τοποθετείται λαπαροσκοπικά συνδέεται με ιδιαίτερα χαμηλό κίνδυνο εμφάνισης των επιπλοκών που απαντώνται συχνά μετά από την κολπική τοποθέτηση πλεγμάτων (ουλοποίηση, διαταραχή της κολπικής ανατομίας, εξέλκωση, χρόνιος κολπικός πόνος, δυσπαρευνία – πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή), αφού η τοποθέτησή του κατά την λαπαροσκοπική τεχνική γίνεται επάνω στην «εσωτερική» (κοιλιακή) πλευρά της κυστεοκολπικής περιτονίας και όχι στην «εξωτερική» (κολπική) της πλευρά, όπως κατά την κολπική τεχνική. Έτσι το Πλέγμα δεν έχει «πρόσβαση» στον Κόλπο.

Στα χειρουργεία μας χρησιμοποιούμε αποκλειστικά συνθετικά πλέγματα DynaMesh®-PRP από υλικό PVDF. Το υλικό PVDF του πλέγματος DynaMesh®-PRP μειώνει στο ελάχιστο τον κίνδυνο ίνωσης ή/και φλεγμονής, επιπλοκών που μπορεί να οδηγήσουν σε ακράτεια ούρων και χρόνιο πυελικό άλγος.

Μια «ενδιάμεση» λύση είναι η χειρουργική τεχνική της Λαπαροσκοπικής Ενισχυμένης Πρόσθιας Κολπορραφίας, όπου με σκοπό την ενίσχυση-ενδυνάμωση της συρραφής, η ραφή συμπληρώνεται με τη χρήση συνθετικού μη απορροφήσιμου ράμματος.

Η επέμβαση γίνεται με 3 εντομές (μια στον αφαλό για την κάμερα και δυο στην κάτω κοιλία για τα λαπαροσκοπικά εργαλεία – άψογο αισθητικό αποτέλεσμα).

 

Κυστεοκήλη – Πλάγια Κυστεοκήλη – Λαπαροσκοπική Κολποανάρτηση – lateral repair

Κατά την Πλάγια Ανακατασκευή-Κολποανάρτηση (lateral repair), ο χειρουργός τοποθετεί μια ραφή σαν «αιώρα» στα δεξιά και αριστερά της Ουροδόχου Κύστεως, διορθώνοντας έτσι την χαλάρωση των ιστών που οδήγησε στη δημιουργία της Κυστεοκήλης. Στα πλαίσια της Πλάγιας Ανακατασκευής-Κολποανάρτησης μπορεί να γίνει ταυτόχρονα και διόρθωση της Ακράτειας των Ούρων, εάν αυτή συνυπάρχει.

Εικόνα 4: Πλάγια Ανακατασκευή-Κολποανάρτηση lateral repair

Η επέμβαση γίνεται με 3 εντομές (μια στον αφαλό για την κάμερα και δυο στην κάτω κοιλία για τα λαπαροσκοπικά εργαλεία – άψογο αισθητικό αποτέλεσμα) και η γυναίκα παίρνει εξιτήριο σε 1-2 ημέρες.

Ορθοκήλη – Λαπαροσκοπική Οπίσθια Κολπορραφία

Η Λαπαροσκοπική Οπίσθια Κολπορραφία έχει μεγάλα προτερήματα σε σχέση με την κλασική κολπική μέθοδο. Με τη λαπαροσκοπική τεχνική, ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα να παρασκευάσει (δηλ. να «απομονώσει») την χαλαρωμένη ορθοκολπική περιτονία μέχρι το ανώτερο σημείο της και να προχωρήσει τη συρραφή της μέχρι και το σημείο αυτό, το οποίο δεν είναι ανατομικά προσβάσιμο με την κολπική τεχνική και η μη συρραφή του είναι υπεύθυνη για ένα μεγάλο ποσοστό επανεμφάνισης της Ορθοκήλης. Επίσης, κατά τη λαπαροσκοπική μέθοδο δεν πραγματοποιείται τομή στο τοίχωμα του κόλπου (κολποτομή) και έτσι αποφεύγεται το κολπικό τραύμα και οι πιθανές μετεγχειρητικές επιπλοκές του, όπως διαταραχές επούλωσης, φλεγμονή, λοίμωξη, ουλοποίηση, διαταραχή της κολπικής ανατομίας.

Η Λαπαροσκοπική Οπίσθια Κολπορραφία μπορεί να γίνει με ή χωρίς τη χρήση πλέγματος από συνθετικό υλικό. Με σκοπό να μειώσουμε την πιθανότητα επιπλοκών από τη χρήση πλεγμάτων, στην κλινική μας εφαρμόζουμε περίπου στο 90% των περιπτώσεων την Λαπαροσκοπική Οπίσθια Κολπορραφία χωρίς τη χρήση πλέγματος (τεχνική ιδίου ιστού – native tissue). Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις, όπου η πιθανότητα επανεμφάνισης της Ορθοκήλης (υποτροπής) είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται η ενίσχυση της Οπίσθιας Κολπορραφίας με πλέγμα. Εδώ πρέπει βέβαια να συμπληρώσουμε, πως το πλέγμα που τοποθετείται λαπαροσκοπικά συνδέεται με ιδιαίτερα χαμηλό κίνδυνο εμφάνισης των επιπλοκών που απαντώνται συχνά μετά από την κολπική τοποθέτηση πλεγμάτων (ουλοποίηση, διαταραχή της κολπικής ανατομίας, εξέλκωση, χρόνιος κολπικός πόνος, δυσπαρευνία – πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή), αφού η τοποθέτησή του κατά την λαπαροσκοπική τεχνική γίνεται επάνω στην «εσωτερική» (κοιλιακή) πλευρά της ορθοκολπικής περιτονίας και όχι στην «εξωτερική» (κολπική) της πλευρά, όπως κατά την κολπική τεχνική. Έτσι το Πλέγμα δεν έχει «πρόσβαση» στον Κόλπο.

Στα χειρουργεία μας χρησιμοποιούμε αποκλειστικά συνθετικά πλέγματα DynaMesh®-PRP από υλικό PVDF. Το υλικό PVDF του πλέγματος DynaMesh®-PRP μειώνει στο ελάχιστο τον κίνδυνο ίνωσης ή/και φλεγμονής, επιπλοκών που μπορεί να οδηγήσουν σε ακράτεια ούρων και χρόνιο πυελικό άλγος.

Μια «ενδιάμεση» λύση είναι η χειρουργική τεχνική της Λαπαροσκοπικής Ενισχυμένης Οπίσθιας Κολπορραφίας, όπου με σκοπό την ενίσχυση-ενδυνάμωση της συρραφής, η ραφή συμπληρώνεται με τη χρήση συνθετικού μη απορροφήσιμου ράμματος.

Η επέμβαση γίνεται με 3 εντομές (μια στον αφαλό για την κάμερα και δυο στην κάτω κοιλία για τα λαπαροσκοπικά εργαλεία – άψογο αισθητικό αποτέλεσμα).

 

Ακράτεια Ούρων – Λαπαροσκοπική Κολποανάρτηση Burch

Το ιατρείο μας αποτελεί ένα από τα ελάχιστα κέντρα, όπου η Κολποανάρτηση Burch πραγματοποιείται εδώ και πολλά χρόνια λαπαροσκοπικά, τόσο στην «απλή» μορφή της (Λαπαροσκοπική Κολποανάρτηση Burch), όσο και στην εκτεταμένη (Λαπαροσκοπική Εκτεταμένη Κολποανάρτηση Burch με lateral repair). Έτσι έχουμε τη δυνατότητα και την εμπειρία να παρέχουμε στις ασθενείς μας όλα τα προτερήματα της κλασικής Κολποανάρτησης Burch σε συνδυασμό με τα προτερήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και μάλιστα χωρίς τη χρήση Πλέγματος.

Εικόνα 5: Κολποανάρτηση Burch

Η επέμβαση έχει διάρκεια περίπου 60 λεπτών, γίνεται με 3 εντομές (μια στον αφαλό για την κάμερα και δυο στην κάτω κοιλία για τα λαπαροσκοπικά εργαλεία – άψογο αισθητικό αποτέλεσμα) και η ασθενής παραμένει στην κλινική για 1 έως 2 ημέρες.

 

Ακράτεια Ούρων – Κυστεοσκοπική Έγχυση Υαλουρονικού Οξέος

Μια εναλλακτική και απλή λύση στη θεραπεία της Ακράτειας Ούρων αποτελεί η Κυστεοσκοπική Έγχυση Υαλουρονικού Οξέος. Κατά την επέμβαση αυτή, διενεργείται στα πλαίσια μιας Κυστεοσκόπησης η έγχυση Υαλουρονικού Οξέος στην περιοχή του χαλαρωμένου Σφιγκτήρα Μυός. Με την έγχυση δημιουργούνται 3-4 «μαξιλάρια» συμπαγούς Υαλουρονικού Οξέος, τα οποία προκαλούν μια κάποιου βαθμού «στένωση» στη θέση αυτή, θεραπεύοντας έτσι την Ακράτεια.

Εικόνα 6: Κυστεοσκοπική Έγχυση Υαλουρονικού Οξέος

Το χειρουργείο γίνεται σε εξωτερική βάση και η γυναίκα παίρνει εξιτήριο την ίδια ημέρα.

Ακράτεια Ούρων – Κυστεοσκοπική Έγχυση Botox®

Η χειρουργική θεραπεία της Υπερλειτουργικής Κύστης (OverActive Bladder – OAB), συνίσταται στην Κυστεοσκοπική Έγχυση Βοτουλινικής Τοξίνης (Botox®) στο τοίχωμα της Ουροδόχου Κύστης. Η Βοτουλινική Τοξίνη προκαλεί χαλάρωση του υπερλειτουργικού Εξωστήρα Μυός της Ουροδόχου Κύστης και μειώνει σημαντικά τα συμπτώματα.

Η επέμβαση έχει διάρκεια περίπου 10 λεπτών, γίνεται κυστεοσκοπικά (χωρίς τομή) με μερική ή ολική αναισθησία και η ασθενής παίρνει εξιτήριο μετά από λίγες ώρες.

Εικόνα 7: Κυστεοσκοπική Έγχυση Botox®

 

Ο Δρ. Δ. Παναγιωτόπουλος είναι μέλος της Γερμανικής Εταιρίας Ουρογυναικολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής Αποκατάστασης Πυελικού Εδάφους (AGUB), καθώς και Σύμβουλος της Γερμανικής Εταιρίας Θεραπείας της Ακράτειας (Deutsche Kontinenzgesellschaft).

Η κ. Α. Πιτσιλλίδη είναι μέλος της Γερμανικής Εταιρίας Ουρογυναικολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής Αποκατάστασης Πυελικού Εδάφους (AGUB).

Βιβλιογραφία

Anapolski M, Alkatout I, Wedel T, Panayotopoulos D, Soltesz S, Schiermeier S, Papathemelis T, Noé GK: Laparoscopic approaches to the retropubic space: three alternatives with anatomical considerations. Minim Invasive Ther Allied Technol. 2019 Dec 23:1-9.

Anapolski M, Alkatout I, Soltesz S, Schiermeier S, Papathemelis T, Panayotopoulos D, Noé GK: Lateral Transperitoneal Access to the Retropubic Space: A Surgical Alternative. Videourology March 2020 34(2).