Κλείστε Ραντεβού Close Button GYN4ME

Συμφύσεις

Οι Eνδοκοιλιακές Συμφύσεις (κατάσταση κατά την οποία τα κοιλιακά όργανα ή/και κοιλιακά τοιχώματα είναι “κολλημένα” μεταξύ τους) είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται αρκετά συχνά.

Αίτια δημιουργίας των Συμφύσεων αποτελούν προηγηθείσες κοιλιακές Λοιμώξεις ή/και Φλεγμονές, προηγηθείσες κοιλιακές χειρουργικές επεμβάσεις (κυρίως ανοιχτές – με τομή), ή η ύπαρξη Ενδομητρίωσης.

Οι Ενδοκοιλιακές Συμφύσεις μπορούν να προκαλέσουν χρόνιο κοιλιακό πόνο, δυσκοιλιότητα και να οδηγήσουν ακόμα και σε Οξεία Εντερική Απόφραξη (Μηχανικό Ειλεό) και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να αντιμετωπίζονται σε περίπτωση που κλινικά τίθεται υποψία για την ύπαρξή τους.

Η διάγνωση των Ενδοκοιλιακών Συμφύσεων, όπως και η αντιμετώπισή τους (δηλ. η Λύση τους, η Συμφυσιόλυση) γίνεται λαπαροσκοπικά. Κατά τη διάρκεια της Λαπαροσκοπικής Συμφυσιόλυσης απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, αφού η ανατομική δομή της Κοιλιακής Χώρας είναι αλλοιωμένη και ο κίνδυνος τραυματισμού των οργάνων που συμφύονται (κυρίως του Εντέρου και της Ουροδόχου Κύστεως) μπορεί ανάλογα με την περίπτωση να είναι σημαντικά αυξημένος. Μια εκτεταμένη Συμφυσιόλυση είναι αρκετά απαιτητική επέμβαση και πρέπει να γίνεται από έμπειρο Χειρουργό.