Κλείστε Ραντεβού Close Button GYN4ME

Συστροφή Ωοθηκης

Συστροφή της Ωοθήκης (ή πιο σωστά Συστροφή του Εξαρτήματος – Εξάρτημα της Μήτρας ονομάζεται το σύνολο Σάλπιγγα-Ωοθήκη) ονομάζεται η παθολογική κατάσταση, κατά την οποία η Ωοθήκη περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του Κρεμαστήρα Συνδέσμου της. Εμφανίζεται κυρίως ως επιπλοκή παρουσίας όγκου της Ωοθήκης (που έχει σαν συνέπεια την αύξηση του βαθμού ελευθερίας της κίνησής της), αλλά μπορεί να εμφανισθεί και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Μέσα στον Κρεμαστήρα Σύνδεσμο της Ωοθήκης βρίσκονται τα Ωοθηκικά Αγγεία (Ωοθηκική Αρτηρία και Φλέβα), έτσι ώστε η Συστροφή της Ωοθήκης να οδηγεί σε «στραγγαλισμό» των Αγγείων. Αυτό έχει σαν συνέπεια αρχικά την διακοπή της παροχέτευσης του φλεβικού αίματος από την Ωοθήκη, την αύξηση της πίεσης εντός του οργάνου και στη συνέχεια την διακοπή της παροχής αρτηριακού αίματος στην Ωοθήκη, οδηγώντας έτσι σε έμφρακτο.

Εάν δεν γίνει έγκαιρη αντιμετώπιση, η Συστροφή οδηγεί σε αιμορραγική νέκρωση του Εξαρτήματος. Η Συστροφή της Ωοθήκης εμφανίζεται κλινικά κατά κανόνα με οξύ κοιλιακό πόνο και γενική αδιαθεσία, η κλινική εικόνα μπορεί όμως να είναι και ήπια, δυσκολεύοντας έτσι τη διάγνωση. Η αντιμετώπισή της πρέπει να είναι άμεση και γίνεται λαπαροσκοπικά. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, γίνεται ανάταξη (δηλαδή «λύση» της Συστροφής) του Εξαρτήματος και ο Χειρουργός κρίνει εάν το όργανο μπορεί να διατηρηθεί ή (σε περίπτωση που έχει ήδη γίνει νέκρωση) πρέπει να αφαιρεθεί.