Κλείστε Ραντεβού Close Button GYN4ME

Υπολογισμός γόνιμων ημερών

Επιλέξτε την ημερομηνία της πρώτης ημέρας της τελευταίας εμμήνου ρύσης.

Επιλέξτε τη διάρκεια του κύκλου σας (κατά μέσο όρο 28 ημέρες, αν δεν γνωρίζετε ακριβώς πόσο διαρκεί ο κύκλος σας).

Γόνιμες Ημέρες

Πολύ Γόνιμες Ημέρες

Πιθανή Ωορρηξία

Πρώτη Ημέρα Περιόδου